Med oss i år som talere har vi:

Asbjørn Fossli

Dag Rune Lid

Sigbjørn Agnalt

 

Per Olav Kapstad, Lars Fossdal og Olav Fossdal er med som ledere.