Program

Lørdag 24.mars

-          18:00 Innlosjering

-          18:30 Kveldsmat

-          19:30 Kveldsmøte med Sigbjørn Agnalt

-          00:00 Ro

Søndag 25.mars

-          09:00 Frokost

-          10:00 Møte med Asbjørn Fossli

-          11:30 Møte med Sigbjørn Agnalt

-          12:30 Lunsj

-          Tur/aktivitet

-          18.00  Møte med Dag Rune Lid på Gyland bedehus

-          00:00 Ro

Mandag 26.mars

-          09:00 Frokost

-          10:00 Møte med Sigbjørn Agnalt

-          11:30 Møte med Dag Rune Lid

-          12:30 Lunsj

-          Gymsalen på Gyland Skole

-          Taco!

-          19:30 Møte med Asbjørn Fossli - vitnemøte

-          00:00 Ro

Tirsdag 27.mars

-          09:00 Frokost

-          10:30 Møte med Dag Rune Lid

-          Pakking og vasking

-          13:00 Middag og avslutning på Fossdal